Серія Аналітичних довідок ООН


Ukraine

Почати: 2021-12-15
Кінець: 2022-02-23

Загальний опис ініціативи:

Аналітичні довідки ООН - це серія аналітичних документів, створених спільно усіма агенствами, фондами та програмами ООН в Україні з метою висвітлення спільної позиції ООН щодо питань, що відповідають сучасним пріоритетам українських реформ, та представлення політичних рекомендацій, заснованих на найкращих світових практиках. ООН продовжуватиме створення аналітичних довідок з найважливіших питань, пов’язаних із ключовими реформами, які мають важливе значення для сталого розвитку України та мають конкретний вплив та значення з точки зору вирішення структурних проблем бідності, нерівності та вразливості в країні, які зараз значно поглибилися через соціально-економічний вплив COVID-19.

Аналітична довідка ООН про перепис населення (натисніть, щоб читати документ)

Останній перепис населення в Україні відбувся в 2001 році, і необхідність ясного розуміння щодо структури населення країни, стає все більш відчутною. Якість даних, отриманих під час перепису, та доступ до них є невід'ємною частиною належного врядування, оскільки саме вони здатні забезпечити прийняття зважених рішень на основі даних. Пандемія COVID-19 внесла деякі корективи в організацію проведення переписів у багатьох країнах світу – утім, ООН наполегливо рекомендує урядам країн і національним органам статистики не припиняти підготовку до національних переписів і не розглядати альтернативні варіанти обліку населення.

Аналітична довідка ООН про земельну реформу (натисніть, щоб читати документ)

Сільське господарство є фундаментальною галуззю для економіки України та добробуту населення. Не дивно, що земельна реформа є однією з найбільш широко обговорюваних реформ в новітній історії України. Прийняття закону про оборот землі та рішення про відкриття ринку землі є важливим кроком на шляху до економічного та соціального розвитку сільських районів, оскільки це перетворює землю на цінне володіння. Мораторій на продаж землі перешкоджає тим, хто хоче продати свою землю або побудувати невеликі, але життєздатні ферми, і штучно знижує ставки оренди землі. Земельна реформа об’єднує ключові питання сталого економічного зростання, довкілля та зайнятості - що також є одним із 4 стратегічних стовпів рамок партнерства ООН-України, і тому вона відіграє важливу роль у пришвидшенні сталого та «зеленого» економічного розвитку

Аналітична довідка ООН про реформування трудового законодавства (натисніть, щоб читати документ)

Реформа трудового законодавства - одна з найбільш обговорюваних реформ в Україні.  Збереження зайнятості має бути пріоритетом, у поточному контексті пандемії це означає законодавче запровадження гнучких дистанційнх режимів роботи, заохочення неповної зайнятості, зосередження на цифровізації державних послуг, задля забезпечення їх безперервності  та реалізацію відповідних заходів політики у віддаленому режимі. Чесний та збалансований Трудовий кодекс є потужним рушієм для широкого кола Цілей сталого розвитку. Трудове законодавство робить життєво важливий внесок у економічний розвиток, воно вирішує негативні наслідки для людей, навколишнього середовища та суспільства, а отже, сприяє добробуту населення в цілому.

Аналітична довідка ООН про Універсальне охоплення послугами охорони Здоров’я (УОПОЗ) (натисніть, щоб читати документ)

 УОПОЗ реалізує право на користування найвищим досяжним стандартом фізичного та психічного здоров'я. Це означає, що всі люди та громади мають доступ до медичних послуг, яких вони потребують, і не зазнають фінансових труднощів, і що ці послуги є якісними та ефективними. COVID-19 наочно продемонстрував важливість сучасної системи охорони здоров’я, яка дозволить ефективно реагувати на кризи здоров’я та пандемії, надавати громадянам необхідні медичні послуги та сприяти досягненню важливих цілей розвитку. Після спалаху робота зі зміцнення систем охорони здоров’я та УОПОЗ стане ще більш важливою, оскільки готує нас до наступних потенційних спалахів.

Аналітична довідка ООН: Міграція до та з України (натисніть, щоб читати документ)

Міграція має вирішальне значення для соціально-економічного розвитку України; вона також є ключовою сферою cпівпраці країни з Європейським Союзом. Безпечна, впорядкована та врегульована міграція з повною повагою до прав людини має вирішальне значення для досягнення широкого кола цілей сталого розвитку. COVID-19 загострив потребу в комплексній системі управління міграцією. Ефективна відповідь вимагає узгодженого централізованого підходу уряду та всього суспільства, який приносить користь мігрантам, суспільству вцілому та передбачає повне дотримання прав людини. З цією метою слід пришвидшити українську Стратегію державної міграційної політики, розширити потенціал зацікавлених сторін, а механізми координації інституціоналізувати та зробити всеохоплюючими.

Аналітична довідка ООН про соціальний захист в Україні (натисніть, щоб читати документ)

Соціальний захист є правом людини і сприяє соціальному та економічному розвитку. Системи соціального захисту з широким охопленням населення, адекватними та доступними рівнями виплат є ключовим інструментом сталого розвитку. Тому Порядок денний до 2030 року зобов'язує уряди впроваджувати системи та мінімальний рівень соціального захисту, щоб забезпечити значне охоплення всіх, включаючи бідних та вразливі верстви населення. Дана Аналітична довідка веде мову про значні шляхи вдосконалення системи соціального захисту в Україні, особливо в часи пандемії COVID-19, які виявили обмеження існуючої системи соціального захисту.

Аналітична довідка ООН: Гендерно зумовлене насильство (натисніть, щоб читати документ)

Гендерно зумовлене насильство (ГЗН) вважається одним з найпоширеніших порушень прав людини і непропорційно впливає на жінок і дівчат, хоча чоловіки та хлопчики також є постраждалими. В Україні поширені випадки ГЗН, насильства з боку інтимного партнера, домашнього та сексуального насильства. Кількість зареєстрованих випадків зростає через конфлікт на сході України та пандемію COVID-19. Ефективна профілактика та боротьба з ГЗН вимагає трансформації соціокультурних бар'єрів, моделей поведінки та упередженого ставлення до ГЗН за допомогою інформаційно-просвітницьких кампаній та включення гендерної проблематики в національні програми та плани дій. 

Аналітична довідка ООН: Демографічні процеси (натисніть, щоб читати документ)

Демографічні процеси мають фундаментальне значення як для процесів національного розвитку, так і для досягнення Глобальних цілей сталого розвитку. Демографічна ситуація в Україні часто характеризується як кризова через поєднання скорочення чисельності населення і погіршення його «демографічної якості» – насамперед, здоров’я і добробуту людей, можливостей для повноцінної реалізації власного потенціалу. Сучасну демографічну реальність необхідно систематично й ретельно вивчати, добре розуміти і усвідомлювати, та на основі цього шукати шляхи раціонального й ефективного реагування на поточні демографічні процеси. Чи не найважливішим кроком до забезпечення демографічної стійкості країни є проведення повноцінного перепису населення за міжнародними стандартами та рекомендаціями.

Аналітична довідка ООН про інвалідність (натисніть, щоб читати документ)

Люди з інвалідністю є однією з найбільш вразливих груп нашого суспільства та однією з найбільш постраждалих від пандемії. Навіть за звичайних обставин люди з інвалідністю мають менше шансів отримати доступ до послуг та брати участь у громаді. У цьому аналітичному документі представлено спільну позицію агенцій ООН щодо становища людей з інвалідністю в країні, а також сформульовано конкретні політичні рекомендації для України щодо стимулювання вироблення політики відповідно до найкращих світових практик.

Цілі, які ми підтримуємо завдяки цій ініціативі

Довідкові документи