Права людини жінок зі спільноти ЛБТІК в Україні

Останнім часом в Україні спостерігається підвищення обізнаності громадськості про насильство і дискримінацію щодо лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та квірів (ЛГБТІК) та зростання вимог щодо поваги прав людини без будь-яких обмежень. Публікація «Права людини лесбiйок, бiсексуалок, трансгендерних, iнтерсекс та квiр жiнок» надає огляд наявних інструментів у сфері захисту прав людини ООН та національних прав людини жінок зі спільноти ЛБТіК та короткий звіт щодо дотримання цих прав в Україні.

Хоча всі члени спільноти ЛГБТІК стикаються з дискримінацією, насильством, соціальною ізоляцією та маргіналізацією, у цій брошурі, у відповідності з рекомендаціями Заключних зауважень до восьмої періодичної доповіді України щодо виконання КЛДЖ, увага зосереджена на жінках ЛБТІК. КЛДЖ також має безпосереднє відношення до питань ЛБТІК в Україні, оскільки містить важливі положення щодо досягнення ґендерної рівності та надає державам-учасницям інструменти, які спрямовані допомогти повній реалізації всіх прав жінок.

Видання, підготовлене структурою ООН Жінки та українською ЛГБТІК та феміністичною організацією «Інсайт» і має на меті підтримати активістів громадянського суспільства, які виступають за інтеграцію прав ЛГБТІК в українське законодавство та політику.

Ця публікація стала можливою завдяки технічній та фінансовій підтримці проєкту ООН Жінки «CEDAW в дії!» та Міністерства міжнародних справ Канади.

Опубліковано:
ООН Жінки