Аналітична довідка ООН щодо реформування трудового законодавства

РЕЗЮМЕ

Трудове законодавство відіграє вкрай важливу роль у забезпеченні збалансованого розвитку як економічної ефективності, так і добробуту населення загалом. Тому реформа Кодексу законів про працю повинна залишатися основним пріоритетом.

• Реформа трудового законодавства має впроваджуватися згідно з Конвенціями МОП і відповідними директивами в межах Угоди про асоціацію з ЄС, а також ґрунтуватися на принципі соціального діалогу та трипартизму.

• Необхідно гарантувати основновоположні права працівників на вступ до організацій за власним вибором і на колективні переговори. Слід передбачити пріоритет профспілок і їхніх прерогатив.

• Слід забезпечити правові шляхи розв’язання трудових спорів і спростити опротестування працівниками їхнього трудового статусу.

• Трудові відносини мають визначатися насамперед фактами, що стосуються виконання роботи й оплати праці працівника.

• Принципи заборони дискримінації та сприяння гендерній рівності повинні бути закріплені та підкріплені правовими інструментами для забезпечення їх ефективної реалізації.

• Повинні бути чітко вказані та доповнені процедурними гарантіями та неупередженими процесами оскарження підстави, які не становлять поважних причин для припинення трудових відносин.

• Повноваження інспекції праці слід посилити, й вони мають включати всі основні принципи та права в сфері праці.

Опубліковано:
RCO