Аналітична довідка ООН: універсальне охоплення послугами охорони здоров'я

Здоров’я – це основоположне право людини. Універсальне охоплення послугами охорони здоров’я (далі - УОПОЗ) означає, що всі особи та спільноти отримують потрібні їм послуги з охорони здоров’я, не відчуваючи фінансових труднощів. COVID-19 довів важливість сучасних систем охорони здоров’я, здатних ефективно реагувати на кризи в сфері охорони здоров’я та пандемії. Якісні та орієнтовані на людину послуги з охорони здоров’я із забезпеченням фінансового захисту сприяють ранньому виявленню випадків захворювання, визначенню контактів та лікуванню. В Україні тривають реформи з перетворення фінансування охорони здоров’я, спрямовані на досягнення цієї мети.

  • Загальна програма реформи відповідає міжнародному глобальному досвіду у сфері УОПОЗ та чітко узгоджується з цілями розвитку України. 
  • Реалізація першого етапу, спрямованого на реформу системи фінансування та інформування з питань здоров’я у сфері первинної медико-санітарної допомоги, була успішною, оскільки ґрунтувалася на потужних публічних політичних зобов'язаннях, а також на гарній міжвідомчій взаємодії, заснованій на системі спільних пріоритетів. 
  • Реалізація другого етапу реформи, спрямованого на модернізацію стаціонарного лікування вторинного та третинного рівнів, а також покращення якості первинної медико-санітарної допомоги, є складнішим завданням і відбувається в умовах жорстких бюджетних обмежень та епідемії. 
  • Зацікавлені сторони на всіх рівнях потребують посилення своїх спроможностей; вони повинні й надалі посилювати механізми діалогу, співробітництва та узгодження політики, зміцнювати відповідні інституції, а також корелювати національні пріоритети у сфері охорони здоров’я з децентралізацією державних функцій. 
  • Успішна реалізація реформи потребує постійного лідерства та підтримки з боку Уряду, а також стабільного й стратегічного керівництва на основі фактичних, генерованих системою дезагрегованих даних та стратегічних документів. 
  • Пандемія COVID-19 наявно продемонструвала критичну важливість сучасної мережі лікарень та потребу в реструктуризації лікарень в Україні. 
  • Попри тяжкі негативні економічні та бюджетні наслідки пандемії, Уряд повинен зробити пріоритетом охорону здоров’я та забезпечити для цього стабільний і передбачуваний середньостроковий обсяг бюджетних ресурсів.
Опубліковано:
RCO