Організація Об'єднаних Націй в Україні

Організація Об’єднаних Націй в Україні працює разом із урядом і народом України з метою розбудови культури гідності, завдяки розумінню та повазі до прав людини, для забезпечення миру та перетворень в Україні. Особливу увагу ООН приділяє потребам найбільш маргіналізованих та вразливих верств населення України. Цей підхід ґрунтується на основній концепції Цілей сталого розвитку щодо справедливого розвитку для всіх, «не залишаючи нікого без уваги». 

До системи ООН в Україні входять 16 фондів, організацій, програм та спеціалізованих установ, акредитованих в Україні. У своїй діяльності в Україні ООН керується Рамковою угодою про партнерство з урядом України у 2018-2022рр. Цей стратегічний документ був сформульований за участі уряду України, команди агенцій Організації Об'єднаних Націй  в Україні, організацій громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін і підтверджує прихильність усіх партнерів підтримати Порядок денний сталого розвитку до 2030 р. у сферах, що збігаються з пріоритетам національного розвитку. Результати, сформульовані в цьому документі, відповідають національним пріоритетам у розвитку та використовують потенціал та ресурси ООН. Робота ООН визначається чотирма напрямами:

  • Стале економічне зростання, навколишнє середовище і зайнятість.
  • Рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту.
  • Демократичне врядування, верховенство права і громадська участь.
  • Безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим акцентом на Сході.
На фото: український співак Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла" з синами
Жінки з місцевих громад Луганської, Донецької та Запорізької областей на семінарі з питань мобілізації громад для розширення прав та можливостей, 11 липня 2011 р., Харків.
Україна. Переміщена українська родина повертається додому з допомогою від УВКБ ООН. Сергій, Катя та їхня 3-річна дочка Софія повертаються додому після отримання допомоги від УВКБ ООН у м. Нікішино, на сході України, 1 березня 2015 року. У будинок родини влучив снаряд під час боїв у селі, і вони зараз роблять ремонт у надії переїхати назад. Проте найближчим часом вони залишатимуться переміщеними й житимуть у будинку друга.

ООН та Україна

  1. 1991 - Україна проголошує свою незалежність. Права людини та повне членство в ООН визначаються головним пріоритетом, підписується Конвенція про права дитини.
  2. 2003 - На 70-у річниця Голодомору 1932-33 рр. Організація Об'єднаних Націй визнає його національною трагедією України, спричиненою радянською політикою. Того ж року Україна підписує Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок (CEDAW).
  3. 2010 - Україна підписує Конвенцію про права людей з інвалідністю. Конвенція складається з 50 пунктів і спрямована на захист прав осіб з інвалідністю. Документ гарантує їхнє право на працевлаштування, охорону здоров'я, освіту, доступ до правосуддя, особисту недоторканність та свободу пересування та захищає їх від прояву дискримінації. Станом на сьогодні в Україні проживає щонайменше 3 мільйони людей з інвалідністю.
  4. 2016 - Україна стала однією з перших країн, які підписали та ратифікували Угоду, відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка регулює діяльність зі скорочення викидів вуглекислого газу з 2020 року. На виконання положень Паризької угоди Україна розробила, прийняла та подала в Секретаріат Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату Стратегію розвитку України з низькими викидами вуглецю до 2050 року.
  5. 2019 - Президент України Володимир Зеленський прийняв Указ про виконання Цілей сталого розвитку до 2030 року, спрямований на забезпечення національних інтересів України у сталому розвитку економіки, громадянського суспільства та держави задля досягнення рівня та якості життя населення та дотримання конституційних прав та свобод громадян України.
  6. 2019 - За підтримки ЮНЕЙДС, Україна перейшла на самостійне фінансування послуг з профілактики ВІЛ, які раніше фінансувалися донорами, що є загальновизнаним успіхом на міжнародному рівні. У 2020 році державний бюджет на профілактику, догляд та підтримку ВІЛ сягнув 207 млн. грн. В результаті спільної адвокаційної діяльності та технічної допомоги з боку ЮНЕЙДС, уряд України вже фінансує майже всі програми лікування та профілактики ВІЛ, включаючи замісну терапію опіоїдів та профілактичну терапію. 

Цілі сталого розвитку в Україні