Правовий аналіз законодавства за Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: Короткий посібник

«Правовий аналіз законодавства за Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» було розроблено для сприяння представникам уряду, парламенту, громадських організацій, об’єднань жінок, академічних установ та органів з питань розвитку у формуванні оцінки відповідності національного законодавства положенням Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (КЛДЖ) та в наданні належних рекомендацій для забезпечення відповідності наявних та нових законодавчих актів за допомогою правового аналізу КЛДЖ, що здійснюється шляхом застосування рамкової системи оцінки.

Ця система оцінки має на меті надати підтримку фахівцям у визначенні зобов'язань за Конвенцією, формуванні правових показників, виявленні дискримінаційних правових положень, створенні законопроєктів, поданні змін чи доповнень, які сприяють ґендерній рівності, та надає інші рекомендації для забезпечення відповідності законів Конвенції. Посібник призначений насамперед для українських фахівців.

Цей посібник було розроблено за підтримки проєкту ООН Жінки «CEDAW в дії!», що фінансується Міністерством міжнародних справ Канади.

Опубліковано:
ООН Жінки