Становище молоді в Україні - 2019

«Становище молоді в Україні у 2019 році» - це аналітичний звіт, підготовлений Робочою групою ООН у справах молоді в Україні. Він надає короткий огляд поточної ситуації у цій сфері. У звіті проведено аналіз наявних даних, визначено основні проблеми та недоліки, а також надано рекомендації щодо подальшої роботи у таких шести сферах діяльності: здоров’я та добробут, освіта, забезпечення зайнятості, участь у суспільному і політичному житті, волонтерська діяльність, а також молодь і збройний конфлікт. Звіт може використовуватися як засіб інформування організацій, які розробляють політику і приймають рішення, донорів та відповідних партнерів, про основні труднощі та проблеми, з якими стикаються молоді люди в Україні.

Опубліковано:
ФАО
МОМ
УКГС ООН
ООН Жінки
ЮНЕЙДС
ПРООН
ЮНЕСКО
УВКБ ООН
ЮНОПС
ВООН
ВООЗ